Afgeronde projecten

Reanimatiecursus

04-03-2019 14:35:42

In Sexbierum hangt een AED. Dat maakt dat iemand die een hartstilstand krijgt in het dorp, een veel grotere overlevingskans heeft. Tenminste – als er mensen zijn die weten hoe je zo’n apparaat gebruikt. 

De EHBO-vereniging in Sexbierum organiseerde daarom twee avonden, waarop dorpsbewoners kosteloos leerden reanimeren en omgaan met een AED.

Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken. Voor meer informatie kijk op www.lossefearren.nl.