Afgeronde projecten

Oosterbierum aan het rak

10-12-2018 15:03:07

Een grootschalige reünie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging van Oosterbierum Klooster-Lidlum trok honderden mensen. 

In dorpshuis it Mienskar hingen foto’s van alle huizen uit het dorp aan rakken en drooglijnen. Bezoekers werden uitgenodigd hun huis te zoeken en de verhalen die er mee samenhingen met elkaar te delen.  De foto's worden bewaard en de bladen met verhalen gebundeld. Zo kan de Oranjevereniging  op een later moment bekijken welke veranderingen er weer ontstaan. 

Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken. Voor meer informatie kijk op www.lossefearren.nl