Afgeronde projecten

Nieuw idee, nieuwe gezichten

14-08-2018 12:50:11

Hoewel ze zelf vonden dat er in Oosterbierum al genoeg te doen is, organiseerde een groepje enthousiaste vrijwilligers toch een nieuwe activiteit: een gezellig middag voor 60-plussers. 

Zo’n nieuwe activiteit maakt de drempel misschien lager voor wie anders niet komt, zo was de gedachte.
Dat bleek een goede inschatting: de activiteit trok maar liefst 40 deelnemers, onder wie een flink aantal nieuwe gezichten.

Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken. Voor meer informatie kijk op www.lossefearren.nl