Afgeronde projecten

Dorpsfeest 2.0

14-08-2018 12:47:14

Toen het traditionele programma van het dorpsfeest in Dongjum niet door kon gaan ging de organisatie niet bij de pakken neer zitten. In tegendeel!

Ze greep de gelegenheid aan om meer mensen bij het feest te betrekken. Op vrijdagavond stond er een uitdagende zeskamp op het programma, op zaterdagochtend mochten de jongste dorpsgenootjes zich aan de activiteiten wagen. Zo beleefde Dongjum toch een gezellig dorpsfeest!

Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken. Voor meer informatie kijk op www.lossefearren.nl