Afgeronde projecten

Tzum griezelt

12-11-2017 16:00:16

Eind oktober, Tzum is in de ban van Halloween. Voor het donker wordt zijn de inwoners van het dorp hun tuinen eng aan het maken. Dit alles om er zelf ’s avonds met anderen al griezelend van te genieten. 

Eind oktober, Tzum is in de ban van Halloween. Voor het donker wordt zijn de inwoners van het dorp hun tuinen eng aan het maken. Dit alles om er zelf ’s avonds met anderen al griezelend van te genieten.

En het werkt. Maar liefst 112 mensen trekken bibberend en bevend door het dorp. De aantrekkingskracht is zelfs zo groot dat ook Ouwe Seunen, Franekers en bewoners van Winsum naar Tzum komen om even lekker bang te zijn.

Een familie kreeg zelfs de eerste prijs voor de engste tuin. Het be- be- begin van een enge-ge trrrrrraditieeee? Brrr. ieee.

Wonen Noordwest Friesland steunde dit project met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken. Voor meer informatie kijk op www.lossefearren.nl