Afgeronde projecten

Nieuw idee, nieuwe gezichten

3 maanden geleden

Hoewel ze zelf vonden dat er in Oosterbierum al genoeg te doen is, organiseerde een groepje enthousiaste vrijwilligers toch een nieuwe activiteit: een gezellig middag voor 60-plussers. 

Lees meer

Dorpsfeest 2.0

3 maanden geleden

Toen het traditionele programma van het dorpsfeest in Dongjum niet door kon gaan ging de organisatie niet bij de pakken neer zitten. In tegendeel!

Lees meer

Puzzelen

3 maanden geleden

Een dorpsblad houdt mensen op de hoogte van het wel en wee in het dorp en zorgt er zo voor dat mensen betrokken blijven bij elkaar. Tenminste: als het blad goed gelezen wordt. Het Marrumer Sport en Infoblad bedacht een truc om meer lezers te interesseren.

Lees meer

Weromkomweekend

4 maanden geleden

Meer dan 250 reünisten van ‘all over the world’ haalden tussen vrijdag 15 juni en zondag 17 juni met oude bekenden herinneringen op in Ouwe-Syl. 

Lees meer

Cursus AED

4 maanden geleden

De Nassaustraat in Sint Annaparochie wil de veiligheid verhogen en voert actie voor een eigen AED in de straat. Met het doelbedrag in zicht organiseerde een slimme bewoner alvast een AED-cursus

Lees meer

Jubileumkrant

4 maanden geleden

Vlak voor de dorpsreünie plofte de dorpskrant van Oosterbierum wat harder op de deurmat dan gewoonlijk. In het huis-aan-huis verspreide boekje zat voor deze gelegenheid een knaloranje bijlage verstopt. 

Lees meer

Stilstaan bij oorlog

5 maanden geleden

Wat doet het met je als een geliefde niet terugkomt uit een oorlogsgebied? Voor het antwoord op die vraag waren Burdaarders na de dodenherdenking op 4 mei welkom bij ‘it weromkommen’.

Lees meer

Honk voor NIX

6 maanden geleden

In Burdaard was er weinig te beleven voor jongeren van 12 tot 16 jaar, de NIX-generatie. Ouders besloten het oude jeugdhonk op te knappen, zodat er voor deze groep wel een plaats was om elkaar te treffen.

Lees meer

Liever een lover

6 maanden geleden

Dat bijdragen van Losse fearren ook gebruikt kunnen worden om serieuze thema’s aan te kaarten bewees Oosterbierum. De Jeugdclub organiseerde voor alle jonge meisjes (vanaf 11 jaar) en hun ouders een thema-avond over loverboys.

Lees meer

Tzum aan de Warme Winterkuier

6 maanden geleden

De Warme Winterkuier vormde een gezonde begin van het nieuwe jaar voor 150 inwoners van Tzum. Onderweg dans, zang, verhalen, een fototentoonstelling en film. 

 

Lees meer